Realizacje

Garaż – Lubiki
9 sierpnia 2017
Konstrukcja stropodachu – Warszawa
9 sierpnia 2017

Konstrukcja dachu – Gdańsk