Klejenie

 • Wysuszone lamele łączone na długość KVH.
 • Połączone lamele strugamy na grubościówce 4 stronnej Unimat 500.
 • Nakładanie kleju poliuretanowego nakładarką PROFI PUR 3000.
 • Ściskanie lameli warstwowo na prasie hydraulicznej pod odpowiednim ciśnieniem i przez odpowiedni czas.
 • Ponowne struganie na Unimacie 500 sklejonych warstwowo elementów konstrukcyjnych z przycinaniem ich na wymiar (kapowanie).
 • Pakowanie w pakiety do transportu.

Lamele

Tarcicę obrabiamy z wykozystaniem automatycznej linii do łączenia fryzów na długość do 18,0 mb (lamela łączona na mikrowczepy o długości potrzebnej do sklejenia warstwowo odpowiedniej klejonki). Tę część procesu można podzielić na następujące etapy:


 • Wycinanie wad na pilarce pneumatycznej zgodnie z normami przeznaczeniowymi tarcicy.
 • Automatyczne wykonanie mikrowczepów.
 • Automatyczne nakładanie kleju na mikrowczepy.
 • Zaciśnięcie na prasie automatycznej bezkrańcowej elementów z mikrowczepami.
 • Automatyczne przycięcie na ustawioną długość połączonych elementów drewnianych.
 • Struganie lameli na strugarko-profilarce Weinig Unimat 500.

Obróbka drewna

Centrum obróbcze Alfa wyposażone w 7-osi interpolowanych.
Maszyna posiada konstrukcję bramową na której porusza się głowica 5-cio osiowa.Element podawany jest automatycznie z podajnika załadowczego. Następnie zostaje transportowany do strefy obróbczej przy pomocy dwóch łap sterowanych numerycznie. Maszyna wykonuje obróbkę z 3 stron elementu, a w razie konieczności element jest automatycznie przekręcany przy pomocy obrotnicy aby umożliwić obróbkę z 4 strony.Po wykonaniu wszystkich zaprogramowanych obróbek gotowy element konstrukcyjny transportowany jest na podajnik wyładowczy wyposażenie maszyny Alfa w magazynek załadowczy i rozładowczy powoduje maksymalne zautomatyzowanie procesu produkcyjnego.

Maszyna posiada na wyposażeniu dwa magazynki narzędziowe: interpolowany 10-cio narzędziowy oraz stały 1-no narzędziowy na piłę o średnicy 550 mm. Maszyna jest wykorzystywana w naszej firmie do obróbki elementów konstrukcji drewnianych takich jak: dachy, ściany domów szkieletowych, ścian domów słupowo ryglowych a także stropów. Robot ciesielski Alfa przystosowany jest do współpracy z kodem BTL (Build Technology Language), który generowany jest w naszej firmie przez program Dietrich's CAD/CAM służący do projektowania konstrukcji drewnianych.

fanum
Centrum obróbcze Omega posiada 6-osi interpolowanych.
Maszyna posiada konstrukcję portalową. Dzięki zastosowaniu kompaktowej głowicy 1-wrzecionowej wyprodukowanej przez firmę Fanum możliwe jest wykonanie bardzo skomplikowanych form lub elementów. Maszyna posiada na wyposażeniu 10-narzędziowy interpolowany magazynek. Wykorzystujemy ją do wielkogabarytowych konstrukcji prosto- oraz krzywoliniowych.

Suszenie drewna

 • Suszymy w komorach suszarni do wilgotności zgodnej z zaleceniami producentów kleju do wykonywania klejenia ( wilg. ok. 12-14%).